Fjernaflæst Vandmåler

I 2018 og 19 udskiftede Vi alle vores målere til elektroniske som kan fjernaflæses via drive by hjemtagning af data.

Den fjernaflæste vandmåler aflæser forbrugsdata, og hjemtages min. 2 gange årligt via Drive by.

Det betyder, at forbrugsdata til års-afregningen hjemtages hvert år mellem 1 og 3 dec. til vores afregningssystem.
Derudover foretages min. 1 ekstra kontrolkørsel hvert år i juni.

Det er forbrugerens eget ansvar, at kontrollere, at fjernaflæsningen passer.
Du opfordres til selv at aflæse din vandmåler jævnligt og specielt en kontrolaflæsning i tidsrummet 1 – 3 dec. – På den måde kan du kontrollere din årsopgørelse.
Skulle der være uoverensstemmelse mellem det fjernaflæste forbrug og det forbrugstal, der står i displayet på måleren skal forbrugeren kontakte Horne Vandværk.

I måleren er indbygget lækage-overvågning, hvorved vandspild kan opdages hurtigere end det er tilfældet i dag.

Bemærk dog, at det til enhver tid er forbrugeren, der har ansvar for at kontrollere sin vandmåler og opdage lækage.