Forfatter: erling

Extraordinær generalforsamling Der blev på den nyligt afholdte genralforamling, vedtaget at afholde en extraordinær generalforsamling, onsdag den 13. maj 2020. Vedrørende §11 om afholdelse af ordinær generalforsamling. Den afholdes i Horne Forsamlingshus. Nærmere orientering her på siden senere.

Regnskab 2019 Her kan ses regnskabet for 2019. Som bliver gennemgået på den kommende Generalforsamlinghttp://hornevand.dk/wp-content/uploads/2020/02/aarsregnskab-2019.pdf