Generalforsamling 2021 Grundet Covid-19, med de deraf følgende restriktioner, er vi nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til der igen bliver lettet på restriktionerne. Hold øje med indkaldelse på hjemmesiden her! – Venligst BESTYRELSEN

Extraordinær generalforsamling Der blev på den afholdte generalforsamling, vedtaget at afholde en ekstraordinær generalforsamling, vedrørende §11 om afholdelse af ordinær generalforsamling, den afholdes, grundet Covid-19, en halv time før den ordinære generalforsamling i februar 2021. Nærmere orientering her på siden.