Kategori: Horne Vand

Extraordinær generalforsamling Der blev på den nyligt afholdte genralforamling, vedtaget at afholde en extraordinær generalforsamling, onsdag den 13. maj 2020. Vedrørende §11 om afholdelse af ordinær generalforsamling. Den afholdes i Horne Forsamlingshus. Nærmere orientering her på siden senere.

Regnskab 2019 Her kan ses regnskabet for 2019. Som bliver gennemgået på den kommende Generalforsamlinghttp://hornevand.dk/wp-content/uploads/2020/02/aarsregnskab-2019.pdf