Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes i Horne Forsamlingshus, tirsdag den 7. marts kl. 19.30. Dagsorden i flg. vedtæterne.